Rendering

Detectors de metalls

Els detectors de metalls són un element imprescindible per assegurar el funcionament sense avaries dels equips evitant l’aparició indesitjada de ferros, acers inoxidables i altres elements metàl·lics a la línia de fabricació.

 

Per això, l’equip d’enginyers de Bigas Alsina ha dissenyat diversos tipus de detectors per adaptar-se de la millor manera a les diferents particularitats de cada producte i a la seva ubicació a la planta, sempre posant especial atenció a la seva robustesa per evitar avaries en un entorn dur. Les tasques de manteniment, com a tots els equips de Bigas Alsina, és fàcil i sense complicacions.

Detector de metalls per a crus

Especialment dissenyats per a la detecció de metalls al producte cru, tenint en compte les particularitats d’aquest producte, com la presència abundant d’aigua, sang o ossos.

Detector de metalls per a ploma i cabell

Tant els cabells com les plomes reuneixen unes característiques que cal tenir en compte a l’hora de dissenyar els equips que hagin de separar els metalls que sovint s’hi amaguen entremig.

Detector de metalls de caiguda lliure

Aprofitant la caiguda lliure en un entorn tancat que discorre pel seu interior, el detector de metalls acciona ràpidament un separador que elimina de la línia de procés qualsevol element metàl·lic que estigui amagat entre el producte a processar.

Detector de metalls per a conductes

En aquelles ocasions en què es bomba producte per l’interior d’un conducte, l’equip de detecció localitza i separa els elements metàl·lics que discorren pel seu interior d’una forma tancada, neta i sense entorpir el fluix normal de treball de la instal·lació.

Detector de metalls per a llard

Normalment associats a l’alimentació del producte sec a la sortida de l’assecador, aquests detectors s’han dissenyat per separar de forma fiable les partícules metàl·liques barrejades amb el llard, sense que les altes temperatures del producte al seu pas el pugui danyar ni influir gens ni mica.

Detector de metales para rendering

     

Slide prensa continua mig Premses Detector de metales para rendering Digestor BA16000VE para rendering Digestors Moli BA-100 Detectors de metalls Trituradors

NOTICIAS

Algunas referencias

Slide Slide Slide Slide